Dioptromierz cyfrowy SHIN-NIPPION
Dioptromierz cyfrowy DL 800 SHIN-NIPPION ekran

Dioptromierz cyfrowy DL 800 SHIN-NIPPION

 •  Sfera: 0 do ± 25D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Cylinder: 0 do  ± 10D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Oś: 0-180º (dokładność co 1º)
 • Addycja: 0 do +10D (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25)
 • Pryzmaty:  0 do 10 (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25
 • Średnica soczewki: Ø 20 do 100 mm ( W przypadku soczewek kontaktowych, więcej niż Ø 5 mm)
 • Tryby pomiarów: szkła multifokalne, progresywne, pryzmatyczne, twarde i miękkie soczewki kontaktowe.
 • Dotykowy,kolorowy, uchylny 5.7” monitor LCD
 • Złącze RS – 232C
Dioptromierz cyfrowy SHIN-NIPPION

Dioptromierz cyfrowy DL 900 SHIN-NIPPION

 •  Sfera: 0 do ± 25D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Cylinder: 0 do  ± 10D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Oś: 0-180º (dokładność co 1º)
 • Addycja: 0 do +10D (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25)
 • Pryzmaty:  0 do 10 (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25
 • Średnica soczewki: Ø 20 do 100 mm ( W przypadku soczewek kontaktowych, więcej niż Ø 5 mm)
 • Tryby pomiarów: szkła multifokalne, progresywne, pryzmatyczne, twarde i miękkie soczewki kontaktowe.
 • wbudowana drukarka termiczna
 • Dotykowy,kolorowy, uchylny 5.7” monitor LCD
 • Złącze RS – 232C
Dioptromierz cyfrowy SHIN-NIPPION
Dioptromierz cyfrowy DL 1000 SHIN-NIPPION

Dioptromierz cyfrowy DL 1000 SHIN-NIPPION

 •  Sfera: 0 do ± 25D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Cylinder: 0 do  ± 10D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Oś: 0-180º (dokładność co 1º)
 • Addycja: 0 do +10D (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25)
 • Pryzmaty:  0 do 10 (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25
 • Średnica soczewki: Ø 20 do 100 mm ( W przypadku soczewek kontaktowych, więcej niż Ø 5 mm)
 • Tryby pomiarów: szkła multifokalne, progresywne, pryzmatyczne, twarde i miękkie soczewki kontaktowe.
 • wbudowana drukarka termiczna
 • Dotykowy,kolorowy, uchylny 5.7” monitor LCD
 • Pomiar PD i UV
 • Złącze RS – 232C
Dioptromierz cyfrowy VX 36 VSIONIX
Dioptromierz cyfrowy VX 36 VSIONIX pomiar

Szybki sposób pomiaru średnicy soczewki z uwzgędnieniem PD pacjenta.

Dioptromierz cyfrowy VX 36 Visionix 

 • Sfera: 0 do ± 25D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Cylinder: 0 do  ± 10D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Oś: 0-180º (dokładność co 1º)
 • Addycja: 0 do +10D (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25)
 • Pryzmaty:  0 do 10 (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25
 • Tryby pomiarów: szkła multifokalne, progresywne, pryzmatyczne, twarde i miękkie soczewki kontaktowe.
 • Wbudowana drukarka termiczna
 • Dotykowy,kolorowy, uchylny 5.7” monitor LCD
 • Pomiar PD i UV
 • Złącze RS – 232C
Dioptormierz cyfrowy VX 40 Visonix
Dioptormierz cyfrowy VX 40 Visonix pomiar

Funkcja pomiaru soczewek progresywnych. MożIiwość obrazowania obszaru do blizy jak i do dali z uwzględnieniem aberacji.

Dioptormierz cyfrowy VX 40 Visionix

 • Sfera: -15D do +10D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Cylinder: 0 do  ± 10D (dokładność: 0.01, 0.12, 0.25D)
 • Oś: 0-180º (dokładność co 1º)
 • Addycja: 0 do +3,5D (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25)
 • Pryzmaty:  0 do 10 (dokładność: 0.01/0.12/ 0.25
 • Tryby pomiarów: szkła multifokalne, progresywne, pryzmatyczne, twarde i miękkie soczewki kontaktowe.
 • Wbudowana drukarka termiczna
 • Dotykowy,kolorowy, uchylny 5.7” monitor LCD
 • Pomiar PD i UV
 • Złącze RS – 232C

.